Księga przychodów i rozchodów

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to najprostsze narzędzie rozliczeniowe. W książce przychodów i rozchodów umieszczane są informacje o operacjach finansowych konkretnej firmy. Są to między innymi informacje o przychodach, informacje o wydatkach firmy, a także dane dotyczące kosztów prac badawczo - rozwojowych.

Kto musi prowadzić książkę przychodów i rozchodów?

Obowiązkowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dotyczy przedsiębiorców prowadzących po za rolniczą działalność gospodarczą, objętych podatkiem liniowym, oraz spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, oraz spółki partnerskie, których przychody netto nie przekroczyły 1 200 000 euro w polskiej walucie.

W ramach usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nasze biuro rachunkowe zajmuje się między innymi sprawdzaniem poprawności dokumentów finansowych, księgowaniem dokumentów w księdze przychodów i rozchodów, prowadzeniem rejestru finansów firmy, oraz sporządzaniem rozliczeń podatkowych.

od 150 zł

Za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Strona używa plików cookies
Ok